Kredyt obrotowy WIOSNA

Kredyt na finansowanie bieżących potrzeb gospodarstwa np. zakupu nawozów, środków ochrony roślin, paliwa.

Terminy spłaty uzgodnym z Tobą indywidualnie, a maksymalny okres kredytowania wynosi 12 miesięcy.

Wysokość kredytu uzależniona jest od powierzchni gospodarstwa (3.000,00 zł na hektar użytków rolnych).

Oprocentowanie jest stałe przez cały okres kredytowania i wynosi 7,0 % w stosunku rocznym.

Kredytu nie potrzeba rozliczać fakturami a przedterminowa spłata jest zwolniona z jakichkolwiek opłat.