Kredyt odnawialny w ROR

Potrzebujesz dodatkowych środków na sfinansowanie swoich potrzeb? Idealnym rozwiązaniem dla Ciebie będzie limit kredytowy w koncie osobistym.

Wystarczy abyś posiadał w Naszym Banku rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy (ROR) i stałe wpływy pochodzące z tytułu zatrudnienia, emerytury lub renty. W oferowanym przez nas limicie każdy wpływ na rachunek obniży Twoje zadłużenie i spowoduje obniżenie naliczonych odsetek. Limit otrzymasz na 12 miesięcy, a po tym czasie zostanie on automatycznie odnowiony.

zał 2 Wniosek udzielenie odnowienie kredytu 156.67K
Pobierz
Załącznik 2 zaświadczenie o zarobkach 151.35K
Pobierz
Załącznik 4 formularz danych 269.56K
Pobierz
FB