Reklamacje, skargi, wnioski

Informacja o zasadach składania reklamacji, skarg i wniosków w Banku Spółdzielczym w Kościanie 105.06K
Pobierz
Formularz reklamacji dla klienta indywidualnego 71.02K
Pobierz
Formularz reklamacji dla klienta instytucjonalnego 74.07K
Pobierz
Formularz reklamacyjny dotyczący karty dla klienta indywidualnego 89.54K
Pobierz
Formularz reklamacyjny dotyczący karty dla klienta instytucjonalnego 81.35K
Pobierz
Formularz reklamacyjny dotyczący reklamacji ubezpieczeniowych 60.94K
Pobierz
Informacja o terminach rozpatrywania niektórych reklamacji 107.10K
Pobierz
FB

 

                                                                                                                                     

ZAWIADOMIENIE

                                                                                                                                                          

Na podstawie § 21 ust. 3 Statutu Banku Spółdzielczego w Kościanie Zarząd Banku zwołuje Zebrania Grup Członkowskich dla Członków Banku – szczegółowe informacje zamieszczone są w Aktualnościach.