SALTUS Ubezpieczenia

SALTUS Ubezpieczenia

 

DOŚWIADCZENIE I SIŁA POLSKIEGO KAPITAŁU 

 

SALTUS Ubezpieczenia to polska marka reprezentująca dwa towarzystwa ubezpieczeniowe: SALTUS TUW (towarzystwo majątkowe) oraz SALTUS TU na ŻYCIE SA (towarzystwo życiowe). W ciągu 25 lat działalności objęliśmy ochroną i zdobyliśmy zaufanie ponad miliona Klientów w całej Polsce. 

Oferujemy pełną gamę produktów ubezpieczeniowych dedykowanych zarówno Klientom Indywidualnym, jak również Instytucjom i Przedsiębiorcom. Dzięki bogatej ofercie ubezpieczeniowej, dopasowanej do oczekiwań i możliwości naszych klientów, zyskują oni bezpieczeństwo swoich finansów, zdrowia, majątku oraz ochronę życia. Oprócz produktów chroniących życie i dobytek firma proponuje także ubezpieczenia zdrowotne.

 

Jesteśmy stabilni i wiarygodni. Oba towarzystwa należą do najbezpieczniejszych na polskim rynku. Wskaźniki wypłacalności będące funkcją siły kapitałowej należą do najwyższych zarówno w Polsce, jak i w Europie.  Jakość naszej pracy została potwierdzona wieloma nagrodami: Super Marka 2019 i 2020, Etyczna Firma 2019, Zdrowa Marka Roku 2019, Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa 2017 Miesięcznika Gazeta bankowa oraz Teraz Polska.                                                                

 

SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń na ŻYCIE SA

Ubezpieczenia do pożyczek i kredytów to jedna z najmocniejszych stron oferty SALTUS Ubezpieczenia. Nasza propozycja obejmuje zarówno ubezpieczenia dla klientów korzystających z pożyczek i kredytów jak również produkty niepowiązane z pożyczkami. Nasze wieloletnie doświadczenie w tym obszarze zapewnia realną ochronę Ubezpieczonym. W swojej ofercie posiadamy m.in.:

Ubezpieczenia do pożyczek

Acti Finanse Plus – indywidualne ubezpieczenie na życie, które chroni Pożyczkobiorcę/Ubezpieczonego na wypadek utraty życia, ale też całkowitej niezdolności do samodzielnej egzystencji lub w sytuacji poważnego zachorowania, pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku, a także w sytuacji śmierci  małżonka w wyniku NW.

 

SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych 

SALTUS TUW oferuje ochronę w formule towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych. Pełna ochrona Ubezpieczonych, którzy są jednocześnie członkami TUW-u, jest jedynym celem i kryterium działalności SALTUS TUW. Nie jesteśmy nastawieni na zysk, choć każdy rok w naszej 25-letniej historii kończyliśmy dodatnim wynikiem powiększającym nasze kapitały, a tym samym zwiększającym naszą wiarygodność. Jest to reguła, która przyświeca również idei spółdzielczości.

W swojej ofercie posiadamy m.in.:

 

Ubezpieczenia do pożyczek

SALTUS Pomoc - ubezpieczenie, które chroni pożyczkobiorcę w sytuacji śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku, zawału serca lub udaru mózgu. Dodatkowo zapewnia świadczenie w tytułu pobytu w szpitalu w  wyniku NNW.

SALTUS Praca - ubezpieczenie, które wspiera pożyczkobiorcę w sytuacji utraty przez niego pracy.

 

Ubezpieczenia NNW

MOJE Bezpieczeństwo – ubezpieczenie NNW (ryzyko całkowitej niezdolności do samodzielnej egzystencji, a także następstw zawału serca lub udaru mózgu, poważne zachorowanie, OC w życiu prywatnym). To ochrona na wypadek śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku oraz udaru mózgu lub zawału serca, uszczerbków na   zdrowiu, pobytu w szpitalu,    skutków wyczynowego lub amatorskiego uprawiania sportów oraz odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym.

 

Ubezpieczenia mieszkaniowe

Mój DOM - ubezpieczenie mieszkań i domów jednorodzinnych

Produkt o szerokim zakresie ochrony, zarówno w kontekście przedmiotów ubezpieczenia  jak i zdarzeń ubezpieczeniowych (m.in.: pożar, piorun, huragan, deszcz nawalny, upadek drzew, dym i sadza, napór śniegu, kradzież z włamaniem, uszkodzenie/zniszczenie sprzętu, NNW, OC w życiu prywatnym).

 

·         dodatkowe ubezpieczenie ASSISTANCE „Mój DOM” zapewnia realną pomoc podczas usuwania skutków awarii lub zdarzenia losowego w miejscu zamieszkania.  Zakres usług w wariancie podstawowym obejmuje m.in.: interwencję specjalisty (np. hydraulik, dekarz, szklarz, elektryk), składowanie, dozór i transport mienia, pomoc w ogrodzie, interwencję specjalisty RTV/AGD/PC, czy sprowadzenie Ubezpieczonego i jego rodziny do domu w nagłej sytuacji.Zakres rozszerzony obejmuje świadczenia zakresu podstawowego, a ponadto: pokrycie kosztów materiałów i części zamiennych do świadczenia interwencja specjalisty; interwencję specjalisty RTV/AGD/PC z pokryciem kosztów materiałów i części zamiennych; transport i zakwaterowanie w hotelu; sprawdzenie zamków i zabezpieczeń; ekipę sprzątającą po szkodzie; pomoc w ogrodzie; usługi concierge oraz informacje na temat usługodawców.

Ubezpieczenia podróżne

Moja Podróż - ubezpieczenie podróżne - koszty leczenia, utrata bagażu, NNW w trakcie podróży zagranicznej. W zależności od wybranego wariantu Klient Banku, będąc za granicą, może liczyć na pomoc m.in.: w zakresie leczenia i transportu medycznego oraz w przypadku zniszczenia lub utraty bagażu.

 

 „Assistance Moja Podróż”

Kompleksowa opieka „Assistance Moja Podróż” obejmuje długą listę usług. Należą do nich: konsultację telefoniczną z lekarzem oraz telefoniczną pomoc w dopełnieniu formalności w placówce medycznej; udzielenie informacji ubezpieczonemu przed wyjazdem zagranicznym; transport ubezpieczonego do Polski; transport osób bliskich z do RP w razie śmierci Ubezpieczonego; transport zwłok do Polski; transport dzieci pozostawionych bez opieki; zakwaterowanie i transport jednej osoby wskazanej przez ubezpieczonego, jeśli nie mogła skorzystać z pierwotnie planowanego środka transportu, dostarczenie niezbędnych przedmiotów; pomoc finansową w razie utraty gotówki; pomoc w przypadku konieczności wcześniejszego powrotu; pomoc w przypadku konieczności przedłużenia wyjazdu zagranicznego; pomoc w przypadku kradzieży/zagubienia dokumentów; pomoc w związku z opóźnieniem lotu; zastępstwo w podróży służbowej; przekazanie pilnej wiadomości; kontynuację wyjazdy zagranicznego w przypadku poprawy stanu zdrowia po NW, poszukiwanie i ratownictwo.

 

Ubezpieczenia zdrowotne

SATUS Na Zdrowie - indywidualne ubezpieczenie zdrowotne (funkcjonuje podobnie jak abonamenty medyczne). Zapewnia szybki dostęp do wybranych lekarzy specjalistów lub badań (ze skierowaniem      lekarskim).

SALTUS Kuracja - ubezpieczenie zdrowotne (po zdarzeniu ubezpieczeniowym, tj. zawał, udar,     nieszczęśliwy wypadek). Pakiet medyczny pomocny po zakończeniu hospitalizacji, wskutek nieszczęśliwego wypadku, zawału serca lub udaru mózgu.

 

 

Więcej o SALTUS Ubezpieczenia na www.saltus.pl