Tysiące nagród w nowej loterii VISA

Tysiące nagród w nowej loterii VISA

Aby wziąć udział w loterii, należy w okresie od 14 kwietnia do 1 czerwca 2021 r. zarejestrować kartę płatniczą Visa na www.visa.pl poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Po zarejestrowaniu karty, za każdą dokonaną płatność przy jej użyciu, do dnia 1 czerwca 2021 r. Uczestnik otrzymuje 1 los w loterii. Za każdą płatność w sklepach sieci Lidl oraz na https://pl.aliexpress.com uczestnik otrzymuje 2 losy w loterii.

Okres przyjmowania zgłoszeń do loterii rozpoczyna się 14 kwietnia 2021 r. i kończy się 1 czerwca 2021 r.

Po prawidłowym wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i wysłaniu zgłoszenia, uczestnik otrzymuje informację o prawidłowej rejestracji w Loterii wyświetloną na Stronie Internetowej, a także informacja o rejestracji w Loterii jest przesyłana w formie wiadomości e-mail na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym.

Udział w loterii mogą brać osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadające obywatelstwo Rzeczpospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w regulaminie Loterii.

W Loterii nie mogą brać udziału pracownicy i członkowie rodziny pracowników Organizatora, Visa Europe Management Services Limited (Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce, Saatchi & Saatchi Poland sp. z o.o., Starcom sp. z o.o., Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited, Lidl Polska sp. z o. o.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie: https://www.visa.pl/campaign/promocja-2021/#register

Regulamin loterii dostępny jest na stronie https://www.visa.pl/promocja