Zarząd

Radosław Bobkiewicz Prezes Zarządu
Lidia Szyguła Wiceprezes ds. Finansowych
Dariusz Zientek Wiceprezes ds. Wsparcia
Damian Dudziński Członek Zarządu ds. Handlowych
FB

 

                                                                                                                                     

ZAWIADOMIENIE

                                                                                                                                                          

Na podstawie § 21 ust. 3 Statutu Banku Spółdzielczego w Kościanie Zarząd Banku zwołuje Zebrania Grup Członkowskich dla Członków Banku – szczegółowe informacje zamieszczone są w Aktualnościach.