Bank Spółdzielczy w Kościanie

Spółdzielcza Grupa Bankowa

Zarząd Banku Spółdzielczego w Kościanie informuje,  że w dniu 15 maja 2013r. o godz. 1700 w Widziszewie w DOMU OGRODNIKA przy ulicy Podgórnej odbędzie się spotkanie dotyczące zakupu, montażu i finansowania zestawów solarnych z możliwością dofinansowania z NFOŚiGW w wys. 45%.

Organizatorami spotkania są: Gmina Kościan, Bank Spółdzielczy w Kościanie, ENOZIS Energia Odnawialna.