Bank Spółdzielczy w Kościanie

Spółdzielcza Grupa Bankowa

koscian dziekuje wyroznienie 201806

Podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej rozpoczynającej XXXII Dni Kościana, Bank Spółdzielczy w Kościanie otrzymał statuetkę „Kościan Dziękuje” za 150 lat w służbie idei pracy organicznej oraz znaczące wspieranie kościańskich inicjatyw społecznych.

Statuetkę w imieniu Banku Spółdzielczego w Kościanie z rąk Pana Burmistrza Miasta Kościana – Michała Jurgi odebrał Prezes Zarządu Banku – Radosław Grygier. Dla Banku jest to bardzo ważne wyróżnienie ponieważ pokazuje Nam, że podążamy we właściwym kierunku mając na uwadze dobro lokalnej społeczności.