Bank Spółdzielczy w Kościanie

Spółdzielcza Grupa Bankowa

W dniu 28.10.2018r. w Kościanie odbyła się po raz czternasty coroczna impreza biegowa organizowana wspólnie przez Starostwo Powiatowe w Kościanie i Ludowy Klub Sportowy SANA Kościan – Międzynarodowy Półmaraton im. dra Henryka Florkowskiego. Mimo wcześniejszego terminu przypadającego na koniec października (wcześniej odbywał się na początku listopada) udział w tej imprezie wzięło ponad 1000 osób. Zwycięzcami okazali się mieszkańcy Ukrainy. Najwyżej skalsyfikowany Polak zajął 9 miejsce. Był nim mieszkaniec Kościana - Krzysztof Szymanowski. Bank Spółdzielczy w Kościanie od kilku lat występuje w charakterze głównego sponsora tej imprezy.

XIV półmaraton 2018 10

XIV półmaraton 2018 10

XIV półmaraton 2018 10

Jako instytucja działająca na rzecz lokalnej społeczności czujemy się zobowiązani do wspierania imprez sportowych propagujących „zdrowy tryb życia”.