Bank Spółdzielczy w Kościanie

Spółdzielcza Grupa Bankowa

W związku z komunikatem BFG o rozpoczęciu przymusowej restrukturyzacji Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku, Bank Spółdzielczy w Kościanie oświadcza, że jest niezależnym podmiotem finansowym i nie jest w żaden sposób powiązany z Podkarpackim Bankiem Spółdzielczym w Sanoku.

Bank Spółdzielczy w Kościanie prowadzi swoją działalność finansową i produktową w sposób bezpieczny. Działa na terenie powiatów: kościańskiego, grodziskiego, gostyńskiego, poznańskiego, leszczyńskiego, nowotomyskiego, śremskiego i wolsztyńskiego, obsługując własne grono Klientów w sieci 5 placówek.

Bank jest w dobrej kondycji finansowej, a nasze zaangażowanie i potencjał widać w szeregu inicjatyw w regionie, które wspieramy w taki sposób, by zawsze być jak najbliżej mieszkańców.

Ponadto, Bank jest uczestnikiem Systemu Ochrony SGB, instytucji ustawowo zapewniającej płynność i wypłacalność banków należących do systemu. Oprócz nadzoru sprawowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego, sytuacja Banku jest na bieżąco monitorowana przez Spółdzielczy System Ochrony SGB.