Bank Spółdzielczy w Kościanie

Spółdzielcza Grupa Bankowa

Uprzejmie informujemy, że złożenie w placówce Banku Spółdzielczego w Kościanie zlecenia płatniczego w krajowym obrocie pieniężnym doprowadza do uznania rachunku odbiorcy, w następujących terminach:

1. Wpłaty gotówkowe/polecenia przelewu na rachunki prowadzone w Banku
    Spółdzielczym w Kościanie – w dniu dokonania wpłaty.
2. Wpłaty gotówkowe/polecenia przelewu na rachunki prowadzone w innych
    bankach:
   - złożone do godziny 14:00 – w tym samym dniu roboczym,
   - złożone po godzinie 14:00 – w następnym dniu roboczym.