Bank Spółdzielczy w Kościanie

Spółdzielcza Grupa Bankowa

Uprzejmie informujemy, że od dnia 12 lutego w dniach 5,10,15 każdego miesiąca ulegają zmianie godziny przyjmowania zleceń dotyczących płatności na ubezpieczenie społeczne (ZUS) z godz. 17:00 na 14:00.

Zlecenia przyjęcia po godzinie 14:00 zostaną przekazane do realizacji w dniu następnym.

Powyższe zmiany wynikają ze zmian wprowadzonych przez Krajową Izbę Rozliczeniową S.A.

ZARZĄD
Banku Spółdzielczego w Kościanie