Bank Spółdzielczy w Kościanie

Spółdzielcza Grupa Bankowa

Bank Spółdzielczy w Kościanie, w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 23 września 2016r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, informuje iż podmiotem uprawnionym właściwym do pozasądowego rozwiązywania sporów powstałych pomiędzy Bankiem a konsumentami lub osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, wspólnikami spółek cywilnych oraz rolnikami jest Rzecznik Finansowy, Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa, https://rf.gov.pl

Bank Spółdzielczy w Kościanie, w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 23 września 2016r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, informuje iż podmiotem uprawnionym właściwym do pozasądowego rozwiązywania sporów powstałych pomiędzy Bankiem a konsumentami jest Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa, http://www.knf.gov.pl/regulacje/Sad_Polubowny/

icon  Informacja o zasadach składania reklamacji, skarg i wniosków w Banku Spółdzielczym w Kościanie

icon  Formularz reklamacji - karty płatnicze

icon  Formularz reklamacji - klient indywidualny

icon  Formularz reklamacji - klient instytucjonalny

icon  Formularz skargi, wniosku