Bank Spółdzielczy w Kościanie

Spółdzielcza Grupa Bankowa

Radosław Grygier Prezes Zarządu
Lidia Szyguła Wiceprezes ds. Finansowych
Dariusz Zientek Wiceprezes ds. Wsparcia
Radosław Bobkiewicz Wiceprezes ds. Handlowych