Dane ekonomiczno-finansowe

Sprawozdanie finansowe za 2023 rok 2.41M
Pobierz
Sprawozdanie NBR 31 12 2023 344.94K
Pobierz
Sprawozdanie finansowe za 2022 rok 2.41M
Pobierz
Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego Sprawozdania Finansowego za 2022 rok 345.97K
Pobierz
Sprawozdanie finansowe za 2021 rok 2.26M
Pobierz
Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego Sprawozdania Finansowego za 2021rok 2.17M
Pobierz
Sprawozdanie finansowe za 2020 rok 2.50M
Pobierz
Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego Sprawozdania Finansowego za 2020 rok 123.79K
Pobierz
Sprawozdanie finansowe za 2019 rok 2.50M
Pobierz
Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego Sprawozdania Finansowego za 2019 rok 123.79K
Pobierz
FB