Zarząd

Radosław Bobkiewicz p.o. Prezesa Zarządu
Lidia Szyguła Wiceprezes ds. Finansowych
Dariusz Zientek Wiceprezes ds. Wsparcia
Damian Dudziński Członek Zarządu