Zasady ładu korporacyjnego

Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Kościanie na posiedzeniu w dniu 21.06.2021r. pozytywnie oceniła stosowanie Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku w roku 2020.

Polityka ładu korporacyjnego 2022 215.97K
Pobierz
Polityka informacyjna czerwiec 2022 309.52K
Pobierz
Ujawnienie informacji wg stanu na 31.12.2021r. 7.34M
Pobierz
Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego 74.33K
Pobierz
Polityka informacyjna 12.2021 518.90K
Pobierz
Polityka informacyjna 10.61M
Pobierz
Struktura organizacyjna Banku 289.49K
Pobierz
Wyciąg z Ujawnienia informacji dotyczących zarządzania, ryzyk, funduszy własnych, wymogów kapitałowych, polityki w zakresie wynagrodzeń i innych wymaganych informacji według stanu na dzień 31.12.2015 88.32K
Pobierz
Wyciąg z Ujawnienia informacji dotyczących zarządzania, ryzyk, funduszy własnych, wymogów kapitałowych, polityki w zakresie wynagrodzeń i innych wymaganych informacji według stanu na dzień 31.12.2016 92.85K
Pobierz
Wyciąg z Ujawnienia informacji dotyczących zarządzania, ryzyk, funduszy własnych, wymogów kapitałowych, polityki w zakresie wynagrodzeń i innych wymaganych informacji według stanu na dzień 31.12.2017 98.68K
Pobierz
Wyciąg z Ujawnienia informacji dotyczących zarządzania, ryzyk, funduszy własnych, wymogów kapitałowych, polityki w zakresie wynagrodzeń i innych wymaganych informacji według stanu na dzień 31.12.2018 101.29K
Pobierz
Wyciąg z Ujawnienia informacji dotyczących zarządzania, ryzyk, funduszy własnych, wymogów kapitałowych, polityki w zakresie wynagrodzeń i innych wymaganych informacji według stanu na dzień 31.12.2019 100.21K
Pobierz
Wyciąg z Ujawnienia informacji dotyczących zarządzania, ryzyk, funduszy własnych, wymogów kapitałowych, polityki w zakresie wynagrodzeń i innych wymaganych informacji według stanu na dzień 31.12.2020 99.62K
Pobierz