Dane ekonomiczno-finansowe

Sprawozdanie finansowe za 2020 rok 2.50M
Pobierz
Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego Sprawozdania Finansowego za 2020 rok 123.79K
Pobierz
Sprawozdanie finansowe za 2019 rok 2.50M
Pobierz
Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego Sprawozdania Finansowego za 2019 rok 123.79K
Pobierz