Zebrania Grup Członkowskich

Dodano: 11 kwietnia 2022

                                                         Kościan, dnia 08 kwietnia 2022 r.

                                                                          

     

ZAWIADOMIENIE

                                                                                                                                                          

Na podstawie § 21 ust. 3 Statutu Banku Spółdzielczego w Kościanie zwołujemy Zebrania Grup Członkowskich dla Członków Banku Spółdzielczego w Kościanie w następujących terminach:

- I GRUPA obejmująca członków zamieszkałych, mających siedzibę lub prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Kamieniec - zebranie odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2022r. (środa) w Restauracji Prowincja w Plastowie o godzinie 11:00;

 

- II GRUPA obejmująca członków zamieszkałych, mających siedzibę lub prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta i gminy Krzywiń – zebranie odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2022r. (czwartek) w Restauracji Parkowa w Krzywiniu o godzinie 11:00;

 

- III GRUPA obejmująca członków zamieszkałych, mających siedzibę lub prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Kościana lub gminy Kościan oraz na terenie pozostałych  niewymienionych wyżej gmin – zebranie odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2022r. (piątek) w Restauracji Finezja w Kościanie o godzinie 11:00.

 

Projekt porządku  Zebrań   Grup Członkowskich jest następujący: 

 

1.       Otwarcie Zebrania.

2.       Wybór przewodniczącego i sekretarza Zebrania w głosowaniu jawnym.

3.       Sprawdzenie  listy obecności przez przewodniczącego Zebrania.

4.       Przedstawienie projektu Regulaminu Zebrania i porządku obrad.

5.       Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Zebrania i porządku obrad.

6.       Przedstawienie sprawozdania z działalności Banku w roku 2021, wykonania uchwał ZP oraz wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej.

7.       Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2021.

8.       Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej  za rok 2021, w tym ocena stosowania Polityki Ładu Korporacyjnego oraz ocena funkcjonowania polityki wynagrodzeń.

9.       Przedstawienie spraw, które będą przedmiotem uchwał Zebrania Przedstawicieli, w tym zmiany w statucie.

10.   Rozpatrzenie  sprawozdań Zarządu i Rady, sprawozdania finansowego, uchwalenie  wniosków i opinii przez  zebranych Członków.

11.   Odczytanie  protokołu z Zebrania  Grupy przez sekretarza Zebrania i podjęcie uchwały w sprawie jego przyjęcia.

12.   Zamknięcie Zebrania Grupy Członkowskiej.

 

 

Zapraszamy wszystkich Członków do udziału w Zebraniu  

                                       

  Zarząd Banku Spółdzielczego w Kościanie

FB

Poszukujemy kandydata na stanowisko

ANALITYK KREDYTOWY

 

Pełen opis oferty pracy znajduje się na naszej stronie Banku w Zakładce Bank_Pozostałe_Kariera

https://bskoscian.pl/Kariera.html